Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης

Ένας από τους πιο σύγχρονους τρόπους για τη χλωρίωση του νερού της πισίνας είναι η εγκατάστση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης με ηλεκτρόλυση άλατος. Αυτό μας προσφέρει μία σωστή απολύμανση με αποτέλεσμα να έχουμε όσο το δυνατόν πιο υγιεινό νερό στην πισίνα.

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας πισίνας

Με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του νερού της πισίνας, με τον πιο γρήγορο και οικονομικό τρόπο και να επεκτείνουμε κατά πολύ την κολυμβητική περίοδο και το χειμώνα.

Πίνακες ελέγχου πισίνας

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πίνακα πισίνας